TUÝP THỦY TINH

Hàng năm, công ty nhập khẩu và phân phối khối lượng khoảng 500 tấn tuýp thủy tinh các loại, phục vụ cho ngành sản xuất ống thủy tinh đựng thuốc, dụng cụ xét nghiệm, thí nghiệm…. Tuýp thuỷ tinh trung tính 7.0 (màu trắng /nâu) Tuýp thuỷ tinh Boro 3.3 Đọc tiếp…