Địa chỉ

Đội 2 – Tả Thanh Oai – Thanh Trì – Hà Nội 

Thông tin liên lạc

Điện thoại: (024)3 685 6241
Mr.Thái: 086 898 6066
Ms.Hà: 0968 475 986

Email: thaisonjsc.company@gmail.com

Website: www.thaisonjsc.com.vn